20180324_091659

TRƯỜNG TH MỸ ĐÔNG 1 THAM GIA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HUYỆN THÁP MƯỜI LẦN THỨ XXII, NĂM 2018

https://news.zing.vn/tong-bi-thu-duoc-bau-lam-chu-tich-nuoc-voi-99-79-phieu-post886594.html

Trường TH Mỹ Đông 1 – Tặng nón bảo hiểm cho học sinh lớp 1, năm học 2018 – 2019

Trường TH Mỹ Đông 1 phát động phong trào ” Sạch học đường – Sáng tương lai năm 2018

strapline-website_4_orig

School-Baner - Copy
dq23eqwfqwrqwasfasfqw3r