20180324_091659

TRƯỜNG TH MỸ ĐÔNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO VÀ THAM QUAN VỀ NGUỒN NĂM HỌC 2018 – 2019

TRƯỜNG TH MỸ ĐÔNG THAM GIA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG NĂM HỌC 2018 – 2019

TRƯỜNG TH MỸ ĐÔNG 1 TỔ CHỨC NGÀY HỘI GIAO LƯU VIẾT CHỮ ĐẸP CHO HỌC SINH NĂM HỌC 2018 – 2019

Trường TH MỸ Đông 1 phối hợp với Nhóm tình nguyện Trái Tim Người Việt tổ chức sơn lại điểm trường Ấp 3 xã Mỹ Đông.

strapline-website_4_orig

School-Baner - Copy
dq23eqwfqwrqwasfasfqw3r