Trường TH Mỹ Đông 1 phát động phong trào ” Sạch học đường – Sáng tương lai năm 2018

vim 3
vim 2

– Nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh tiểu học về việc xây dựng và duy trì các thói quen vệ sinh tốt, thông qua đó hướng đến cải thiện điều kiện về sinh trường học và sức khỏe cho học sinh.
– Định hướng các em tham gia vào hoạt động tập thể, góp phần xây dựng tổ chức Đội ngày càng vững mạnh và tham gia xây dựng trường lớp lớp Xanh -sạch -đẹp, an toàn.
– Phát huy tinh thần tự nguyện, tự quản, tính năng động, sáng tạo của các em trong quá trình thực hiện.

Ngày 12/10/2018, trường TH Mỹ Đông 1 phối hợp phát động phong trào “Sạch học đường – Sáng tương lai” năm 2018 với các nội dung như sau:

1 Giữ gìn vệ sinh lớp
Có rác trong lớp học
Có rác trong học bàn
Chưa lao bảng
Cây xanh trong lớp bị héo,úa…
Chưa đổ rác
2. Giữ gìn vệ sinh khuôn viên
Khu vực hành lang chưa sạch
Khu vực phân công trực nhựt chưa sạch
Ăn quà bánh bỏ rác không đúng nơi qui định
3. Giữ gìn vệ sinh trong nhà vệ sinh
 Đi vệ sinh không dội nước
Bỏ giấy, lon nước… vào bồn cầu
Không khóa nước sau khi đi vệ sinh
Không rửa tay sau khi đi vệ sinh.

Thông qua chương trình đã thu hút hơn 400 học sinh tham gia. Tất cả các em cùng hứa sẽ tham gia và thực hiện tốt chương trình ” Sạch học đường – Sáng tương lai năm 2018″